Lai domas, kas atrodamas grāmatās, kļūst par tavu pamatkapitālu, bet domas, kas radīsies pašam,- par procentiem no tā.