Reāla politika izpaužas kā spēja neievērot faktus.