Izlaidība izpaužas ne tikai darbos, bet arī vārdos.