Visnelabojamākie netikumi - tie, kas reibina.

+1
+9
-1