Cilvēks atšķiras no visām citām dzīvām būtnēm ar savu spēju smieties.