Vienādos apstākļos dažādi cilvēki izdara dažādas kļūdas.