Par katru dzimšanu ir samaksāts ar nāvi, par katru laimi - ar nelaimi.