Daži cilvēki ar šauru redzesloku uzskata, ka bailes, ko rada elle, attur cilvēkus no noziegumiem. ... . Bet, kuru gan musulmani bailes no elles atturēs piesavināties svešu labumu, ja viņam radīsies šāda iespēja? ... . Visi zagļi, laupītāji un slepkavas nāk no neizglītotajiem tautas slāņiem. Vai esat kādreiz redzējuši zagli, laupītāju vai slepkavu starp filozofiem vai garīgi attīstītiem un dzīvē ko panākušiem cilvēkiem, kuri netic elles pastāvēšanai? ... . Tātad bailes elles priekšā nevar tikt uzskatītas par cēloni, kas attur no nozieguma izdarīšanas. Pēc mana uzskata par nopietnāku cēloni tam kalpo bailes no policijas vajāšanas, tiesas piespriesta soda, kā arī bailes no sabiedriskās domas, goda un pašcieņas jūtas, veselais saprāts un visvairāk - prāta attīstība.

+1
-36
-1