Turiet jūs, latvieši, savu valodu godā, un jums labi klāsies virs zemes. Jo, kas pats sevi negodā, to arī citi negodās.