Kad tu atkāpies, tad nāve atrodas aiz tevīm un tava satikšanās ar viņu - neizbēgama.