Eiropas vēsture ir savas gribas veidots liktenis, indiešu - gadījuma patvaļa.