Tieši tad mēs visvairāk esam neapmierināti ar citiem, kad esam neapmierināti paši ar sevi.