Cilvēks, kurš nedzīvo savu iekšējo dzīvi,- savas apkārtējās sabiedrības vergs.