Tas, kam pieder nedaudz, un, kurš izjūt nepieciešamību pēc kā vairāk, redz pasauli tādu, kāda tā ir. Kas nekā nevēlas, vai kuram pieder daudz, var sev atļauties greznību redzēt pasauli tādu, kādu viņš to vēlas redzēt.