Lai kļūtu laimīgs, pietiek vienīgi kļūt tikumīgam.