Lai kļūtu laimīgs, pietiek vienīgi kļūt tikumīgam.

+1
-30
-1