Lai kļūtu laimīgs, pietiek vienīgi kļūt tikumīgam.

+1
-25
-1