Kas zināms mums - tam robežas; kas zināms nav - tas bezgalīgs.