Ideoloģija, kas vēlas cilvēkus pārliecināt un mobilizēt, nedrīkst patvaļīgi izraudzīties savu upuri.