Ideoloģija ir nekaitīga, nekļūst bīstama tikai tik ilgi, kamēr tai nesāk ticēt pilnā nopietnībā.