Nacisms un boļševisms par savu rašanos vairāk par citām koncepcijām pateicību parādā ir panģermānismam un panslāvismam.