Jebkura attīstīta ideoloģija tiek radīta, uzturēta un pilnveidota kā politisks ierocis, bet nevis kā teorētiska doktrīna.