Mēs nedzimstam vienlīdzīgi; mēs kļūstam vienlīdzīgi kā noteiktas grupas locekļi pieņemot lēmumu cits citam garantēt vienādas tiesības.