Mēs nedzimstam vienlīdzīgi; mēs kļūstam vienlīdzīgi kā noteiktas grupas locekļi pieņemot lēmumu cits citam garantēt vienādas tiesības.

+1
-42
-1