Cildenāka rīcība par atturēšanos no baudām, ir pacelties pāri baudām, nenokļūt to kalpībā.