Morāles amoralitāte: viltīgiem tā palīdz nokļūt pie varas, bet naivos grūž nāvē.