Drīzāk vairāk valsti maitā bagāto, nekā vienkāršās tautas alkatība.