Bez aktivitātes nav baudas, tā arī katrai aktivitātei pilnību piešķir bauda.