Nevajadzētu baidīties nabadzības, slimību, vispār visa tā, kas nav no paša cilvēka atkarīgs.