Miers un kārtība valda tik ilgi, kamēr visi cits cita nedaudz bīstas.