[Lai tiktu izjustas bailes,] cilvēkam vienlaicīgi ir jālolo kaut nedaudz cerību izglābties no tā, kas viņu uztrauc; par pierādījumu minētajam kalpo tas, ka bailes piespiež cilvēkus domāt, bet neviens nedomā, kad to ir pārņēmusi bezcerība.