[Cilvēka] uzdevums realizējas pateicoties saprātīgumam un ētikai, jo ētika norāda pareizo mērķi, bet saprāts [izvēlas pareizos] līdzekļus tā sasniegšanai.