Nekas tā nenovājina un negrauj cilvēka organismu, kā ilgstoša fiziska bezdarbība.