Bauda, kas rodas no savstarpējās saskarsmes - galvenā draudzības pazīme.