Mums ir dots tikai īss mirklis atrasties pasaulē - dzīve; tā ir skaista un liela dāvana. Nomods, sajušanas spēja, domāšana,- lielākie ar baudu pilni labumi... . Domāšana - svētlaimes kalngali un dzīvesprieks, cilvēka cildenākā nodarbe... .