Labi spriest par tikumību - vēl nenozīmē būt tikumīgam, būt taisnīgam domās - vēl nenozīmē būt taisnīgam darbos.

+1
-115
-1