Tāpat kā zvēram nepiemīt ne samaitība, ne tikumība, šīs īpašības nepiemīt arī dievam, jo viņam ir kas tāds, kas stāv augstāk par tām.

+1
+78
-1