Krietna cilvēka griba ir virzīta uz patiesi labu mērķi, bet nekrietna - uz tādu, kas pagadās.

+1
+10
-1