Nevis tas valda pār savām kaislībām, kurš pilnībā atturas no tām, bet gan tas, kas vada tās, kā stūrmanis kuģi vai jātnieks zirgu, virzot tās turp, kur tas ir nepieciešams un derīgi.

+1
+17
-1