Pūlis sāk kurnēt mantiskās nevienlīdzības dēļ, bet izglītoti cilvēki - nevienlīdzīgi sadalītas atzinības dēļ.