Netikums iznīcina sevi pats, ja tas ir sasniedzis savu augstāko pakāpi, tad kļūst nepanesams tam, kuram tas piemīt.