Tam, kurš baudās tiecas pēc pārmērībām, nespēja nodoties pārmērībām jau ir ciešanas.