Mēs darbojamies tādēļ, lai mums būtu brīvs laiks, un karojam, lai būtu miers.