Demokrātijas mērķis - brīvība, oligarhijas - bagātība, aristokrātijas - audzināšana un likumība, tirānijas - aizsardzība.