Paradums visur izcelt tikai komisko ir visdrošākā seklas dvēseles pazīme, jo komiskais vienmēr ir virspusē.