Saprātīgais tiecas nevis pēc patīkamā, bet gan pēc tā, kas novērš nepatīkamo.