Izglītots un brīvs cilvēks rīkosies tā, it kā viņš pats sev būtu likums.