Paradums visur atrast tikai smieklīgo - pati drošākā seklas dvēseles pazīme, jo smieklīgais ir virspusējais.