Tikumība izpaužas caur baudām un ciešanām, ja reiz mēs dažkārt rīkojamies slikti baudas dēļ, tad arī no cēlas rīcības izvairāmies ciešanu dēļ.