Kad cilvēki cits citu mīl, viņi neizjūt nepieciešamību pēc taisnīguma. Tieši pretēji, lai arī cik viņi nebūtu taisnīgi, viņi izjūt nepieciešamību pēc draudzības, un neapšaubāmi pats taisnīgākais pasaulē ir taisnīgums, ko iedvesmo labvēlība un mīlestība.