Ideoloģija tiek radīta ne tamdēļ, lai padarītu neiespējamo par iespējamu, bet tamdēļ, lai nedaudzus nodrošinātu ar visu iespējamo.