Tas, kas neņem vērā jebkurus citu cilvēku uzskatus, ir bezkauņa, kas tuvu pie sirds ņem jebkuru uzskatu, ir nedrošs.