Uzskati ir jāvērtē pēc tā, vai tie ir patiesi vai maldīgi, nevis pēc tā, vai tie ir krietni vai nekrietni.

+1
-27
-1
You voted '-1'.